עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

שאלת הסיפוח

לפי איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר-אילן, יש בלגאן נוראי בבית הלבן. המטה של טראמפ בהיסטריה. אין סדר ואין שליטה. הם פוחדים להפסיד את הבחירות ואת הסנאט ואת הכול. מצד שני, הם לא יכולים להוציא את ישראל חבוטה לגמרי. ישראל עוד לא סיפחה מילימטר וכבר חטפה במועצה הביטחון. הסנקציות בדרך. באירופה מתייחסים אלינוהמשך לקרוא "שאלת הסיפוח"

"עסקת המאה" של טראמפ: מבט השוואתי

ב-2 לפברואר פורסם באתר של המכון למחקרי ביטחון לאומי מאמר מאת גלעד שר, ענייננו בהשוואה תמציתית של התוכנית לעיקריות שבקודמותיה, על-פי הרכיבים המוצעים לפתרון כל אחת מסוגיות הליבה שבמחלוקת. להלן סיכום דבריו: סוגיות הליבה שבמחלוקת, אשר נועדו לפתרון במשא ומתן על הסדר הקבע, נותרו בעינן בשני העשורים האחרונים, ובחלקן אף גדלו הפערים בין הצדדים במקבילהמשך לקרוא ""עסקת המאה" של טראמפ: מבט השוואתי"