עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

דמוקרטיה במצבי חירום

חשיבותו העקרונית של הנושא והרלוונטיות הרבה והתמידית שלו לגבי ישראל נדונו ביום עיון שערכה האוניברסיטה הפתוחה בנושא באפריל 2001. ברצוני להביא פה את דבריו של פרופ' קלוד קליין מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שנאמרו באותו יום עיון. אמנם הדברים נאמרו לפני כמעט עשרים שנה, אבל לדעתי הם רלוונטיים מאוד גם כיום. לפי קליין, מן הבחינההמשך לקרוא "דמוקרטיה במצבי חירום"

הגורמים הפעילים בשעת חרום

במאמר שכתב אפרים סנה על ניהול הגנת העורף במלחמה הוא הציג את הגורמים הפעילים בעורף בשעת חרום. הראשון בהם הוא פיקוד העורף של צה"ל. תפקידו העיקרי הוא להציל חיים בעזרת מערך הצלה משוכלל ומיומן המתפקד במסגרתו. תפקיד אחר שלו הוא להבטיח את שגרת החיים ביישובים האזרחיים בשעת חרום.