עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

שאלת הנסיגה מרצועת הביטחון בדרום לבנון

ב-21 לאפריל 2000 כתב ארי שביט כתבה בעיתון הארץ בעקבות סיור שערך ביישובי קו העימות.[1] לדבריו, "ככל שמתקרבת הנסיגה מתעצמת החרדה של תושבי קו העימות. גם התומכים הגדולים ביותר ביציאת צה"ל מבינים פתאום שבתיהם וילדיהם יהיו חשופים לירי ולחדירות ומתחילים לחשוב בקול רם על נטישה. המורל נמוך, כושר העמידה מתפוגג, ותחושות הפסימיות, הבידוד והניכור משתלטותהמשך לקרוא "שאלת הנסיגה מרצועת הביטחון בדרום לבנון"