עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

מכתב יהושפט הרכבי לדוד בן-גוריון בנוגע לנאצר

מתישהו במהלך 1962 שלך יהושפט הרכבי[1] לדוד בן-גוריון מספר מסמכים שראוי לעיין בהם. להלן דבריו[2]: האמנה הלאומית[3] נאצר[4] היה ער כל הזמן להעדר אידאולוגיה למהפכתו ולמשטרו. מהפכתו באה בעיקרה לטאטא גילויים שליליים, כאשר מטרות חיוביות לא היו ברורות. צורך זה באידאולוגיה גבר אצלו לאחר פרוק הקע"ם[5]. הסיבה למאמץ המיוחד לנסח אידאולוגיה נעוצה לדעת הרכבי בצורךהמשך לקרוא "מכתב יהושפט הרכבי לדוד בן-גוריון בנוגע לנאצר"

יחסי ארצות הברית ישראל ב-1960

כבימים ימימה הגורם המסבך והמקשה ביחסי ארצות הברית ישראל הוא יחס ארצות הברית עם העולם הערבי וגישתם לפיה תמיכה מלאה בישראל הנה בעוכרי יחסם עם העולם הערבי. במסגרת מאבקם נגד מעמד ברית המועצות במזרח הערבי הננו עדים דווקא כעת לניסיון לקרב את נאסר למערב ולהתקרב אליו ומבצע זה נותן אותותיו ביחסי ארצות הברית למשאלותינו וצרכינוהמשך לקרוא "יחסי ארצות הברית ישראל ב-1960"