עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

מקומם של גנרלים בפוליטיקה

בתחילת 2021 העלה גיא זוהר סרטון ובו עסק בדיון החוזר ונשנה בשאלה האם תם עידן הגנרלים. לפי דבריו, שאלה זו נשאלת כבר עידן שלם. ברצוני להביא פה דוגמה נוספת לכך שהדיון התקיים גם ב-2008. להלן חלק ממאמר דעה שכתב זאב שטרנהל בעיתון הארץ מה-29 לאוגוסט 2008: על רקע הבחירות הפנימית בקדימה וההכנות למערכת הבחירות הכלליות,המשך לקרוא "מקומם של גנרלים בפוליטיקה"

קיצור תולדות הנזיפה

בעבר התייחסתי לנאומו של אביב כוכבי בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נזכרתי אז בנזיפה שקיבל רבין בעבר, לאחר שנשא נאום לוחמני כנגד סוריה בשנה שקדמה למלחמת ששת הימים. הסתמכתי על ספרו של עמי גלוסקא, אשכול תן פקודה!. אז ציינתי שבמקרה של כוכבי לא הייתה נזיפה. בשלב מאוחר יותר נתקלתי במקרה בו נזף בנימין (פואד)המשך לקרוא "קיצור תולדות הנזיפה"