עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

פולמוס ההבלגה

לפי יהודה וולאך, במאמרו "קווים בהתפתחות תורת הביטחון של היישוב בטרם מדינה"[1], מראשית מאורעות תרצ"ו היה נטוש בציבור בכלל וב"הגנה" בפרט ויכוח על אופן התגובה של היישוב היהודי על ההתנכלות הערבית. בעוד שאנשי "הארגון הצבאי הלאומי" (אצ"ל) הטיפו לתגובה נגד הטרור הערבי, דגלו מעצבי המדיניות הציונית בשעה ההיא – חיים וייצמן, דוד בן-גוריון ומשה שרתוקהמשך לקרוא "פולמוס ההבלגה"

הפלשתינים חוזרים

לפי מרדכי בר-און במאמרו על בטחון ישראל בעשור השני שהופיע בקובץ העשור השני בהוצאת יד יצחק בן-צבי, התבוסה הניצחת שכוחותיו של היישוב היהודי הנחילו לפלשתינים בשנת תש"ח, והשתלטותה של ממלכת ירדן על רוב שטחי הארץ שנותרו בידי הערבים, הפכה את הפלשתינים למשך עשרים שנותיה הראשונות של המדינה מגורם מדיני וצבאי לבעיה הומניטרית של פליטים ועקוריםהמשך לקרוא "הפלשתינים חוזרים"