עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

מנהיגים רוחניים, רוח וצלצולים

"המנהיג הרוחני" של איראן, חמינאי, הכריז ש"המשטר הציוני לא יתקיים עוד 25 שנים. אז הכריז. יכולת הניבוי של פוליטיקאים (ועוד יותר מזה של "מנהיגים רוחניים") היא לא משהו כידוע. אם המנהיג מודיע על תחילתו של עידן שלום "נצחי" (או אפילו בן 40 שנה), כדאי לבדוק את המקלטים; אם הוא מודיע על הקמת רייך בן אלףהמשך לקרוא "מנהיגים רוחניים, רוח וצלצולים"