עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

מחלות מדבקות כתוצאה מחקלאות

לפי ג'ארד דיימונד רוב מכריע של המחלות המדבקות והטפילים הפוגעים באדם כיום לא היו יכולים להתבסס, אלא לאחר שהתרחש המעבר לחקלאות. גורמי תמותה אלה מתקיימים לאורך זמן רק בקרב אנשים החיים בצפיפות ובתנאי תזונה גרועים ביישובי קבע, שם הם נדבקים שוב ושוב מעצמם ומשפכיהם. חיידק הכולרה, למשל, אינו מאריך לחיות מחוץ לגוף האדם. הוא מתפשטהמשך לקרוא "מחלות מדבקות כתוצאה מחקלאות"