עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

לא לסילוף ההיסטוריה

הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית מבקשת להביע כעס ומחאה נחרצת על המדיניות השיטתית שנחשפה לאחרונה של הסתרת מסמכים היסטוריים מהארכיונים בישראל. מדיניות זו לא הוכחשה. להמשך קריאה לחץ כאן.

הממונה על שכתוב ההיסטוריה במשרד הביטחון

מי נתן את ההוראה והאם המבצע חוקי? אלה השאלות שנותרו עלומות בכתבת התחקיר המצוינת של הגר שיזף: "מערכת הביטחון מסתירה בכספות מסמכים על הנכבה. זה מה שהם מספרים" (מוסף "הארץ", 5.7). להמשך דבריו של בני מוריס לחץ כאן

הנכבה לא תעלם

הקמת מדינת ישראל היתה כרוכה בחורבנה של החברה הפלסטינית, שהתקיימה כאן עד 1948. מאות אלפי פלסטינים נהפכו לפליטים, כפריהם נחרבו, אדמותיהם הופקעו ויהודים התיישבו במקומם. האירועים האלה, שמכונים מאז "הנכבה" (האסון) ומתדלקים את מדורת הסכסוך, הם טאבו גדול בתודעה הישראלית. להמשך קריאה לחץכאן.

תיקי X

300 אלף תיקים בארכיון המדינה מוגדרים כ"מסווגים" ומוסתרים מהציבור – ללא שום בסיס חוקי או משפטי. יוזמה אזרחית מנסה להגביר את השקיפות. להמשך קריאה לחץ כאן

היועמ"ש: גישת הציבור לארכיון המדינה תותנה באישור ממשלתי

מעתה, כל בקשה לעיון במסמך תישלח לאישור המשרד הממשלתי שהפקיד אותו בארכיון המדינה בטרם ייחשף. משרד היועמ"ש: זה לשון החוק. מומחים: החוק הוא אות מתה, זה פתח לצנזורה. להמשך קריאה לחץ כאן.

עקרונות בינלאומיים בדבר הגישה לארכיונים

בשנים האחרונות החלה קהילת הארכיונאים העולמית, לצדם של פעילי זכויות אדם ומשפטנים, לגבש עקרונות וקווים מנחים שנוגעים לגישה לארכיונים. מסמכי העקרונות נוסחו בעזרת מילונים מקצועיים, מסמכי מדיניות של גופים מדינתיים ובין-מדינתיים, ופסיקה של בתי דין לאומיים ובינלאומיים. מסמכי העקרונות המקצועיים נועדו לסייע לארכיונים ולארכיונאים לעמוד בחובתם האתית להבטיח גישה רחבה ככל שניתן לחומרים הארכיוניים, תוךהמשך לקרוא "עקרונות בינלאומיים בדבר הגישה לארכיונים"

עניין של גישה: חסמים לגישת הציבור לארכיונים הממשלתיים

לצד שמירה על החומרים המופקדים בו, עיקר תפקידו של ארכיון הוא הנגשת חומרים אלה לציבור. דו"ח עקבות "עניין של גישה", מסכם את ממצאיו של מחקר ממושך בדבר החסמים הקיימים בגישה לארכיונים הממשלתיים בישראל. הדו"ח מציג המלצות לשיפור הגישה לארכיונים הממשלתיים ולעמידתם בחובותיהם החוקיות. לקריאת הדו"ח לחץ כאן.