עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

בחירה ישירה לראשות הממשלה וסוגיית המשמעת הסיעתית

לפי יוסי ביילין, כשהיה בנימין נתניהו סגן שר הוא תמך בהצעת החוק שהציעה האופוזיציה לבחירה ישירה של ראש הממשלה. נתניהו הסביר כי מדובר בשינוי משטרי חשוב שימנע את הצורך בתרגילים שונים ומשונים להבטחת בחירת ראש הממשלה, משום שהעם יבחר בו במישרין והכנסת תוכל להביע בו אי-אמון רק בנסיבות מיוחדות. הליכוד, שהיה אז בחודשי שלטונו האחרונים,המשך לקרוא "בחירה ישירה לראשות הממשלה וסוגיית המשמעת הסיעתית"

בנימין נתניהו ובחירה ישירה לראשות הממשלה

ב-23 לדצמבר 1990 כתב בנימין נתניהו מאמר בעיתון מעריב ובו הביע את תמיכתו בשיטת ממשל המבוססת על בחירה ישירה של ראש הממשלה. ברצוני להתעכב פה על אחד הטיעונים שלדעתי מאוד רלוונטי למצב הפוליטי כיום. לטענתו של נתניהו, יש צורך להפריד בין הרשות המבצעת לבית המחוקקים, שיבחרו בנפרד ויאזנו זה את זה, כפי שהציע מונטסקייה לפניהמשך לקרוא "בנימין נתניהו ובחירה ישירה לראשות הממשלה"