עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

מלחמת הנפט בסוריה

באפריל 1949 שלח אגף החקר מכתב ובה ניתוח היחסים בין שתי המעצמות המערביות (קרי: ארצות הברית ובריטניה) סביב סוגיית הנפט. במסמך נותחו המגמות השונות במאבק בין המעצמות ופורטו הכוחות שנטלו חלק במאבק והשיטות השונות בהן הם נקטו. בסוף המכתב נכתבו המסקנות הבאות: פרשת "המלחמה הקרה" בין חברות הנפט בסוריה אינה משקפת את התמורות המדיניות שחלוהמשך לקרוא "מלחמת הנפט בסוריה"