עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

פגישה עם אלי חובייקה

בינואר 1986 נפגש גורם ישראלי עם אלי חובייקה, פוליטיקאי נוצרי-לבנוני שהיה קצין הקישור בין ישראל לפלנגות בראשית מלחמת לבנון הראשונה, ונודע לשמצה באכזריותו ובמעורבותו בטבח בסברה ושתילה. לפי אבי שילון, בספרו תוגת השמאל, משקפת שיחה זו שבמציאות המזרח תיכונית המורכבת,  ככל שישראל נמנעה מהפעלת כוח, כך נחלשו קלפיה המדיניים ונחלשה יכולתה לנתב את האירועים במזרחהמשך לקרוא "פגישה עם אלי חובייקה"